Autor Nepopularne psihologije od listopada 2020. Diplomirao psihologiju na Hrvatskim studijima 2018. Autor nekoliko stručnih i znanstvenih radova u domaćim časopisima. Tijekom studiranja zaposlen u vrtiću kao asistent djeci s dodatnim potrebama. Od 2019. do 2021. zaposlen u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Aktualno zaposlen kao asistent na odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Edukant Gestalt psihoterapije pod supervizijom. Koordinator više nacionalnih istraživačkih projekata i član organizacijskih odbora brojnih predavanja za stručnjake i širu javnost.
Izlaganja: gostujuća predavanja na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment (Metodologija društvenih istraživanja), Stomatološkom fakultetu (Zanemareno i zlostavljano dijete) i Hrvatskim studijima (Psihološko savjetovanje), SPiRi 2019., Dani Psihologije u Zadru 2020.
Područja interesa: razvojna psihologija, gestalt psihoterapija, zlostavljanje i zanemarivanje djece