Iako bi većina ljudi reklo da nisu stereotipni i da se prema svoj muškoj i ženskoj djeci ponašaju isto, rezultati metaanalize 174 studije o ponašanju roditelja prema djeci (Lytton i Romney, 1991) pokazuju da su roditelji poticali tipično ženske igre (npr. igranje s lutkama) kod kćeri i tipično muške igre (npr. igranje s autićima, spacijalne igre) kod sinova. Zanimljivo je da su očevi ohrabrivali rodno tipizirano ponašanje svoje djece više nego majke.

S obzirom na to kojim podražajima i igračkama su djeca izložena, mijenja se njihov razvojni put. Zato smatramo važnim osvijestiti da nismo imuni na rodne stereotipe, čak i kada smo uvjereni da jesmo.Tada možemo mijenjati svoje ponašanje kako bismo svoj djeci omogućili optimalan razvoj!

U videu u nastavku možete vidjeti kako su i muškoj i ženskoj djeci nestereotipne igračke bile jednako zanimljive. Osim toga, zanimljiv je aha-moment kod sudionika u trenutku shvaćanja da se ponašaju pod utjecajem rodnog stereotipa.
Zapitajmo se bismo li i mi upali u ovu 'zamku'.

Izvor:

Lytton, H. i Romney, D. M. (1991). Parents' differential socialization of boys and girls: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 109(2), 267-296.