Lisa Starr je sa svojim timom (2019) provela longitudinalno istraživanje u kojem je ispitivala efekt diferencijacije neugodnih emocija (NED) na simptome depresije kod tinejdžera.U istraživanju su sudjelovala 233 adolescenta od prosječno 16 godina koji su prolazili dijagnostički intervju kako bi im se evaluirala depresija. Zatim su sudionici trebali izvještavati eksperimentatore o vlastitim emocijama i dnevnim stresorima 4 puta dnevno tijekom perioda od 7 dana.
Nakon 1 godine i 6 mjeseci isti sudionici ponovno su prolazili intervju kako bi se utvrdili longitudinalni efekti NED-a na depresiju.
Rezultati su pokazali da su adolescenti koji siromašno diferenciraju vlastite neugodne emocije (primjerice, kažu ''osjećam se loše'' umjesto ''osjećam se posramljeno'') podložniji depresivnim simptomima kod suočavanja sa stresnim životnim događajima u odnosu na vršnjake koji imaju bogatiji vokabular neugodnih emocija.
Navedeni podaci ukazuju na potencijalni zaštitni efekt bogatog emocionalnog vokabulara na suočavanje tinejdžera sa stresnim životnim događajima jer kako sama autorica istraživanja tvrdi: ''You need to know the way you feel, in order to change the way you feel''.

Izvor: Starr, L. R., Hershenberg, R., Shaw, Z. A., Li, Y. I., & Santee, A. C. (2019). The perils of murky emotions: Emotion differentiation moderates the prospective relationship between naturalistic stress exposure and adolescent depression. Emotion.