komparativna psihologija

Ukupno 1 Članak

Kognitivna fleksibilnost u rješavanju kompjuterskih zadataka – Majmuni 1 : ljudi 0

Rezultati komparativnog istraživanja provedenog u Americi ukazuju na to da majmuni, u odnosu na ljude, pokazuju veću kognitivnu fleksibilnosti pri rješavanju jednostavnih kompjuterskih zadataka. Autori nude objašnjenja takvih nalaza.