Spoj osobnog dojma filma i rada koji objašnjava radnju kroz Jungovu teoriju arhetipa djeteta.