Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja je projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa i uprave i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), osnovan 2013. godine.

Koristi jedinstveni i standardizirani besplatni broj 116 006 na kojem sve žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja te članovi njihovih obitelji mogu anonimno dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije te ih se po potrebi može uputiti na institucije ili druge organizacije civilnog društva na daljnje ostvarivanje prava. Sveobuhvatna podrška pruža se na hrvatskom i engleskom jeziku, a linija je dostupna svakim danom 24 sata dnevno uključujući vikende, blagdane i praznike.

Na ovoj liniji podršku pružaju volonteri i volonterke, a najčešće su to studenti i studentice prava, psihologije i socijalnog rada. S otvaranjem natječaja za novu generaciju volontera, i vi možete biti dio ovog tima! Prijavni proces se sastoji od tri faze: prijave, selekcijskog razgovora te edukacije.

Kako se prijaviti?

Prvi korak prijavnog procesa sastoji se od popunjavanja prijavnog obrasca na sljedećem linku. Natječaj je otvoren od 2. listopada do 3. studenog do 23:59 sati. Prijavni obrazac će biti aktivan samo u navedenom terminu.

Uvjeti za prijavu su da volonteri/ke moraju imati navršenih 18 godina i služiti se engleskim jezikom. Osim toga, od volontera/ki se očekuje nediskriminatorno ponašanje prema svim pripadnicima društva, otvorenost, odgovornost i pouzdanost.

Nakon prijave, svi kandidati i kandidatkinje koji su ispunili prijavni obrazac dobit će obavijest putem maila s ponuđenim terminima za održavanje selekcijskog razgovora, od kojih će svatko moći izabrati jedan termin koji mu odgovara. Razgovor provode koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja s ciljem boljeg upoznavanja kandidata i kandidatkinja, a održat će se online, putem Zoom platforme.

Oni koji zadovolje na održanom selekcijskom razgovoru bit će pozvani na višednevnu edukaciju koja će se održati kroz studeni i prosinac. Pravni dio edukacije održat će se 10. i 11. studenog, nakon čega će kandidati/kinje biti obvezni/e doći u prostorije Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na praktični dio edukacije koji uključuje rješavanje pravnih vježbi i upoznavanje s bazom podataka. Komunikacijski dio edukacije održat će se 24. i 25. studenog, nakon čega slijedi još jedan dolazak u prostor NPC-a na praktični dio.

Završni dio edukacije odnosi se na simulaciju poziva kroz koji svaki/a kandidat/kinja mora proći, a njome se procjenjuje da li je kandidat/kinja usvojio/la materiju s edukacije te je li ju uspio/jela je primijeniti u praksi. Na kraju, s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e se potpisuju volonterski ugovori.

Zašto volontirati?

Iz Ureda ističu kako svi volonteri i volonterke imaju priliku unaprijediti svoje komunikacijske vještine i pravna znanja, pohađati brojne edukacije, radionice i seminare, raditi u dinamičnom i empatičnom okruženju te umrežiti se s ostalim organizacijama civilnog društva. Osim toga, nakon završenog volontiranja, volonteri dobivaju Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, a nakon 200 odvolontiranih sati i Preporuku za posao.

Više informacija, kao i relevantne kontakte, možete pronaći na službenoj web stranici Udruge, a novosti možete pratiti i na Facebooku, Instagramu i YouTube kanalu. Uredništvo Nepopularne pozdravlja ovaj projekt i inicijativu, a naši članovi koji su imali iskustvo volontiranja i suradnje s Udrugom to svima toplo preporučuju!

Više o samom iskustvu volontiranja možete saznati u priloženom videu.