Od 2. do 11. srpnja 2021. u Hrvatskoj će se održati prvi matematički ljetni kamp za djecu od 6 do 10 godina pod nazivom Math Magic Kamp. Kakve veze matematički kamp ima s psihologijom, pobliže ćemo vam opisati u nastavku članka.

Kamp su odlučile osnovati dvije direktorice škole mentalne aritmetike Malac Genijalac, Antica Filipović-Grčić (univ.spec.oec.) i Sarah Vuković (mag.educ.math.). Kada govorimo o školi mentalne aritmetike Malac Genijalac, treba napomenuti da je to franšizna škola namijenjena djeci različitih uzrasta i sposobnosti. Pojam mentalne aritmetike obuhvaća popularan i moderan pristup učenju matematike s korijenima u drevnoj istočnjačkoj disciplini (anzan). U školi Malac Genijalac primjenjuje se Hikari program koji je nastao kao rezultat suradnje psihologa, pedagoga te drugih stručnjaka u području edukacije. Glavno pomagalo u korištenju ove tehnike je japanski abakus (soroban). Djeca prvo kroz zabavne aktivnosti, igru i natjecanja uče računati pomoću abakusa, a zatim vizualizacijom i simulacijom korištenja abakusa stječu mogućnost izvanredno brzo računati čak i prije početka osnovne škole. Veza između Hikari programa i psihologije je nerazdvojna jer se samim programom potiče brz i intenzivan razvoj kognitivnih sposobnosti u ranom periodu života djece, kada je mozak i najplastičniji (ima najveću sposobnost promjene). Temelji ovog programa su TBDP pristup (Total Brain Development Program) te VAK metoda (Vizualno – Auditivno – Kinestetičko) koja podrazumijeva korištenje triju osjetila u procesu učenja te se na taj način maksimizira broj aktivnih neuronskih veza u mozgu.

Poznato je da se lijeva i desna polutka mozga razlikuju prema dominantnim funkcijama pa se desna često povezuje s prepoznavanjem i obradom emocija, vizualizacijom, umjetnošću itd., dok se lijeva polutka povezuje s računanjem, logičkim zaključivanjem, jezikom i sl. U mentalnoj aritmetici djeca istovremeno vizualiziraju abakus i mentalno računaju što potiče povezivanje dviju polutki, a kad se u to još uključi i klasična glazba kojoj su izloženi tijekom boravka u školi, kognitivne dobrobiti su neizbježne.

Cilj kampa je olakšati djeci svladavanje matematičkog gradiva u nadolazećoj školskoj godini putem različitih mozgalica, igara i praktične primjene, odnosno ranije spomenute VAK metode. Upravo su matematički program te radionice abakusa, među ostalim aktivnostima, predviđeni kao nešto u čemu će se tijekom 10 dana provedenih u ljetnom kampu djeca moći okušati, educirati te najvažnije od svega - zabaviti. Math Magic Kamp je namijenjen svoj djeci od 6 do 10 godina, bili oni polaznici škole Malac Genijalac ili ne. Kamp nudi edukativno, zabavno i jedinstveno iskustvo, a održat će se na atraktivnoj lokaciji u Šibeniku, u resortu Solaris, u dječjem hotelu Andrija u sklopu Amadria Parka od 2. do 11. srpnja 2021.

Svi polaznici kampa će kroz igru razvijati svoje kognitivne sposobnosti uz pomoć stručnog tima učiteljica i psihologinje. Dodatne aktivnosti obuhvaćaju tematske zabave, panoramske vožnje brodom, posjet etno selu te uživanje u bazenima i na plaži uz animatore hotela Andrija. Svaki će sudionik kampa dobiti i personaliziranu uniformu te ruksak s priborom za plažu, ali i za računanje.

Dodatne informacije o kampu možete pronaći i na njihovoj web-stranici, a ako vas zanima kako zaista izgleda nevjerojatna sposobnost brzog računanja polaznika škole Malac Genijalac, u nastavku je i snimka sa Supertalenta na kojem su djeca polaznici škole oduševila cijelu Hrvatsku.