Prošli tjedan predstavljena je nova knjiga A Transformative Edge,  koju u cijelosti možete pročitati i u online formatu. Knjiga je nastala u sklopu Erasmus+ projekta Building Capacities for Transformative Learning, a govori o važnosti  i načinima transformacijskog učenja kod odraslih osoba.

Imali smo priliku razgovarati s koautoricom knjige, Jasenkom Gojšić, koja nam je rekla nešto više o samoj knjizi, ali i o transformacijskom učenju.

Transformacijsko učenje, za razliku od uobičajenog poimanja učenja kroz koje usvajamo nova znanja i vještine, usmjereno je k promjeni uvjerenja i perspektiva, otvaranju širih opcija i mogućnosti. Autorica govori kako je ovakvo učenje primjenjivo u svim područjima života. Primjerice, na društvenoj razini transformacijsko učenje može pomoći u pronalaženju novih rješenja za izlaženje iz kriza. Na organizacijskoj razini može pomoći u mijenjanju fokusa s profita na organizacijske vrijednosti, a time i motivaciju zaposlenika te organizacijsku klimu i kulturu. Na osobnoj razini pak transformacija dolazi samim razvojem pojedinca kroz starenje, promjenu uloga i kompleksnije poimanje života. Autorica naglašava i razliku između promjene i transformacije. Transformacija je nepovratan proces, dok je promjena tek privremena.

Ako Vas je zainteresiralo transformacijsko učenje, svakako pročitajte knjigu A Tranformative Edge, u čijem je stvaranju sudjelovalo čak 42 autora. U njoj možete pronaći teorije i glavne ideje o transformacijskom učenju, ali i mnoštvo metoda i alata kojima se transformatori koriste. Autorica knjigu, zbog svoje sveobuhvatnosti, naziva i svojevrsnom enciklopedijom transformacijskog učenja.
Budući da je izlistano mnoštvo metoda, moguće je pronaći onu koja najbolje odgovara individualnim potrebama čitatelja, a dok su neke metode jednostavnije, autorica navodi kako neke zahtijevaju cjeloživotno učenje.

Predstavljanje knjige A Transformative Edge
Predstavljanje knjige A Transformative Edge

Osobna misija Jasenke Gojšić je pomoći ljudima da u svakom trenutku budu najbolja verzija sebe, a navodi kako je put do ostvarivanja ciljeva transformacijskog učenja još dug, ali vrijedan truda.
Transformacijsko učenje staro je preko 50 godina, a trenutno je najdominantnije u SAD-u, odnosno u Europi, ponajviše u Švicarskoj i Nizozemskoj u visokom školstvu. U Hrvatskoj se transformacijskim učenjem bave edukatori i konzultanti, a načelno je zastupljeno u visokom školstvu.

Više o transformacijskom učenju u Hrvatskoj moguće je pronaći i na web stranici Isoropia, čija je vlasnica upravo koautorica knjige s kojom smo razgovarali.