Kada govorimo o povezanosti ukrućenih bradavica kod žena i percepcije altruizma, neki od naših čitatelja su sigurno pomislili kako su ove povezanosti slučajne, to jest spuriozne. Slučajne poput povezanosti filmova Nicholas Cagea i utapanja u bazenu možda, no istraživanje koje je objavilo Američko psihološko udruženje (APA) kao jedna od najuglednijih institucija u struci, sugerira drugačije. Ipak, prije svega je nužno da se upustimo u kontekst istraživanja i svijet bradavica.

Bradavice kao (seksualni) simbol

Bradavice su oduvijek bile, osim osjetljiv, zanimljiv i intrigantan dio ljudskog tijela. Tako se dugo vremena razmišljalo o tome zašto muškarci uopće imaju bradavice. Sada znamo da je to zbog toga što se spolna diferencijacija u prenatalnom razvoju ne događa odmah, pa smo tako prvih sedam tjedana nakon začeća svi isti mali zameci. No, čini se kako je još puno pitanja oko bradavica neistraženo. Tek smo u recentnom istraživanju čitali nalaze o staničnoj osnovi erekcije bradavica. Istovremeno, bradavice su jako kontroverzan dio tijela, naročito ako govorimo o ženskim bradavicama. Sjećamo se tako #freethenipple pokreta koji je centralna tema istoimenog filma iz 2014., a koji se i danas zna pojaviti u raznim oblicima (npr. lijepljenje muških bradavica na ženska tijela kako bi se ukazalo na apsurd dvostrukih standarda).

No, što god mi mislili o slobodi sadržaja s bradavicama ili o topless šetnji ulicom, bradavice uistinu jesu seksualni znak. Kao znak seksualne uzbuđenosti i interesa te uobičajen dio seksualnog odgovora, prisutne su još od 60-ih godina prošle godine u kapitalnim radovima Masters i Johnsona. I dok se ukrućene bradavice javljaju kod oba spola, češće se vežu uz ženski seksualni odgovor jer se ukrućenost konzistentno javlja u ranoj fazi pobuđenosti, tzv. fazi uzbuđenja i nestaje nakon orgazma. Kod muškaraca je to manje konzistentna pojava i događa se pri kraju seksualnog odgovora.

Da su bradavice u erekciji seksualan znak pokazuje i nalaz da muškarci žene s ukrućenim bradavicama percipiraju privlačnijima od onih bez ove pojave (iako je ponekad samo hladno). Naime u recentnom istraživanju, 85 muškaraca i 355 žena procjenjivalo je potpuno odjevene žene u 16 različitih emocionalnih stanja (iako su lica žena bila zamućena) s istaknutim i neistaknutim bradavicama. Zapravo, radilo se o istim fotografijama s verzijom istaknutih bradavica i verzijom koja je grafički uređena kako se bradavice ne bi vidjele. Rezultati su pokazali kako su muškarci procjenjivali žene s istaknutim bradavicama kao seksualnije te su ih povezivali s ugodnijim emocijama. Žene su ih također povezivale s ugodnijim emocijama, no nisu ih razlikovale po seksualnosti.

Krute bradavice i altruizam

Kada razmišljamo o altruizmu najčešće razmišljamo o nesebičnim djelima pomaganja i darivanja u dobrotvorne svrhe. Ipak, definicija altruizma je nešto šira od toga. Ona prema Kerru i suradnicima (2004) podrazumijeva bilo koju akciju koja istovremeno označava gubitak za davatelja i benefit za primatelja. Ovi gubici se mogu smjestiti u kategorije vremena, ulaganja u aktivnosti ili resursa na korist drugoga. Raniji nalazi pokazuju da smo skloni ponašati se altruistično prema "svojima", odnosno osobama s kojima dijelimo krvnu vezu kao i prema osobama s kojima (dugoročno) očekujemo neku vrstu recipročnosti. Teorija koja nadopunjuje prijašnje jest ona o kompetitivnom altruizmu koju su predstavili Hardy i Van Vugt (2006). Naime, teorija u svojoj suštini kaže da se pojedinci mogu ponašati altruistično jer će to doprinijeti njihovoj reputaciji unutar vlastite grupe.

Ovo posebno vrijedi za muškarce kojima ovo može biti (uspješna) strategija privlačenja potencijalnih partnerica s obzirom da se altruistična ponašanja doživljavaju kao pozitivna osobina, kao što su to pokazali Margana i suradnici, (2019) . Van Vught i Iredale (2013) su u domišljatom istraživanju pokazali kako su muškarci dali više u dobrotvorne svrhe na javnom mjestu kada je bila prisutna ženska osoba u odnosu na situacije kada je bila prisutna muška osoba ili kad nije bio prisutan opažač. Drugi nalazi sugeriraju da se muškarci ponašaju altruističnije prema privlačnim osobama ženskog spola nego prema onim manje privlačnima (prema 20 muških i 20 ženskih procjenitelja koji su ocjenjivali privlačnost ranije).

Ovaj kontekst nam je ključan kako bi razumjeli zašto bismo uopće istraživali bradavice i altruizam. Isti autori iza studije o bradavicama i privlačnosti, Burch i Widman, sada se okreću istraživanju altruizma prema ženama s istaknutim bradavicama. I ovaj put istim sudionicima prikazuju seriju fotografija žena s istaknutim bradavicama i iste fotografije gdje taj "detalj" nije istaknut te mjere njihovu spremnost na 15 altruističnih ponašanjima prema istim ženama u dva "izdanja". Ponašanja su varirala od "Biste li joj pozajmili 100$?" do "Ide vam dobro u predmetu s kojim se ona muči, biste li je mentorirali?". Uz to su mjerili tendenciju uključivanja žene s fotografije u svoj socijalni krug.

U rezultatima muškarci iskazuju kako žene s istaknutim bradavicama više zaslužuju altruistična ponašanja, naročito ako taj altruizam podrazumijeva veću interakciju sa ženom (npr. mentoriranje u predmetu koji joj ne ide) u odnosu na iste žene bez istaknutih bradavica. Također, očekivali su od tih žena da se i same ponašaju više altruistično prema njima. Nadalje, muški sudionici istraživanja bili su skloniji uključiti iste žene u svoje socijalne grupe. Žene u istraživanju su dale potpuno suprotne odgovore. Nisu smatrale da žene s vidljivim bradavicama zaslužuju više altruizma, niti su to očekivale od njih. Također, nisu ih željele uključiti u svoje socijalne grupe više od žena bez istaknutih bradavica.  

Ovi rezultati se dobro uklapaju u ranije konceptualizacije seksualiziranja žena s vidljivim bradavicama kod muškaraca, te tumačenja tog znaka kao znaka interesa. Osim toga nam pokazuju koliko suptilni znakovi iz okoline zapravo utječu na našu percepciju, donošenje odluka i u konačnici ponašanje. Sljedeći put se zapitajmo jesmo li propustili pomoći nekoj osobi samo jer nam ne doprinosi reputaciji ili nije potencijalni partner i pogurajmo taj auto, pokupimo sadržaj vrećice koji je pao na pod, donirajmo za dobrotvornu akciju...

Izvori

Burch, R. L., & Widman, D. R. (2021). The point of nipple erection 1: The experience and projection of perceived emotional states while viewing women with and without erect nipples. Evolutionary Behavioral Sciences, 15(3), 305.
Burch, R. L., & Widman, D. R. (2021). The point of nipple erection 2: The effect of nipple erection on intended and expected altruism. Evolutionary Behavioral Sciences. Advance online publication.
Kerr, B., Godfrey-Smith, P., & Feldman, M. W. (2004). What is altruism?. Trends in ecology & evolution, 19(3), 135-140.
Margana, L., Bhogal, M. S., Bartlett, J. E., & Farrelly, D. (2019). The roles of altruism, heroism, and physical attractiveness in female mate choice. Personality and Individual Differences, 137, 126-130.
Schwarz, S., & Baßfeld, L. (2019). Do men help only beautiful women in social networks?. Current Psychology, 38(4), 965-976.
Van Vugt, M., & Iredale, W. (2013). Men behaving nicely: Public goods as peacock tails. British Journal of Psychology, 104(1), 3-13.
Naslovna fotografija:@portraitsfromtheworld