Što se događa s mozgom naših prijatelja dok misle o nama, ili točnije, o našim osobinama?

Ovo pitanje je potaknulo autore studije, Dylana Wagnera i Roberta Chaveza (2019), da provedu skeniranje funkcionalnom magnetskom rezonancom (fMRI) na grupi prijatelja i tako predstave prve rezultate ove vrste. Nalazi autora indiciraju da mozak naših prijatelja kada misle o nama pokazuje slične obrasce kao kada mislimo sami o sebi.

U svrhu istraživanja, jedanaest mladih odraslih osoba koje se međusobno poznaju pristalo je na snimanje moždane aktivnosti putem fMRI metode. Za vrijeme procesa snimanja redom su im bile prikazane riječi koje su se odnosile na različite karakteristike pojedinca. Ovaj zadatak imao je dva dijela. U jednom dijelu sudionici su razmišljali o sebi u odnosu na zadanu riječ, a u drugome na jednog od prijatelja iz grupe sudionika. Autori su zahvatili 48 različitih osobina poput usamljenosti, lijenosti, ljubaznosti, entuzijazma... Takvim nacrtom (prikazanim na slici ispod) svi sudionici su bili i mete (o kojima su prijatelji promišljali), ali su i sami osiguravali rezultate razmišljanja o sebi na istim osobinama, što je dalo podlogu za analizu podataka.

Pojednostavljen prikaz nacrta istraživanja, preuzet iz Wagner i Chavez (2019)

Osim očekivane aktivnosti u prefrontalnom medijalnom korteksu koji se aktivira kod mišljenja o sebi i bližnjima, autori otkrivaju kako moždana aktivnost prilikom razmišljanja sudionika o njima samima nalikuje na uprosječenu aktivnost ostalih sudionika kada misle baš o tom sudioniku na istoj osobini.

Ovdje je nužno istaknuti da govorimo o aktivnosti mišljenja o sebi s jedne strane i prosjeku svih aktivnosti mišljenja drugih o nama na toj osobini s druge strane, što je pristup koji je češće korišten u tradicionalnim upitnicima socijalne psihologije interpersonalnih odnosa. No, autor studije, Robert Chavez, drži da nas ovo ne treba iznenaditi. Naime, za Ohio State News na temu izjavljuje:"Svatko od Vaših prijatelja vidi pomalo drugačiju verziju Vas. Kada ih sve spojimo, dobijemo bolju aproksimaciju o tome kako Vi vidite sebe od one koja se temelji na pojedinačnim procjenama."

Ovakva vrsta istraživanja nova je za područje, a autori najavljuju nastavak bavljenja ovom temom. Istraživanje je nedavno objavljeno u znanstvenom časopisu Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition; dok se izvorni znanstveni članak u cijelosti može pronaći na linku.