Iako se već šest godina bave radom s darovitom djecom, tim iz udruge "Klikeraj" najavljuje otvaranje savjetovališta za darovitu djecu "Sidro". Povodom te teme razgovarali smo s kolegom psihologom Ivanom Alagićem koji je s nama podijelio neka iskustva, ali i planove za daljnji rad savjetovališta. Još od 2014. godine vrijedni tim se specijalizirao za rad s potencijalno darovitom i darovitom djecom. Od tada rade na kreiranju programa, strategija, tehnika i didaktičkih resursa za rad s bistrim mališanima, educiraju edukatore o različitim temama iz područja kreativnosti i darovitosti te održavaju programe poticanja razvoja za djecu već od predškolskog uzrasta. Osim toga, važnim drže i projekte izvaninstitucionalnog obrazovanja darovitih koji se provode u partnerstvu s velikim brojem škola s područja istočne Hrvatske, ali sve više i iz ostatka zemlje.

Ideja otvaranja savjetovališta se javila kroz uočavanje potrebe za socioemocionalnom podrškom za pojedinačne slučajeve ili učeničke skupine darovite djece koja su bila u doticaju s radom udruge. Tako su nakon rada na poticanju kreativnosti i određenih specifičnih vještina krenuli s programima emocionalnog i osobnog razvoja. Dvije godine kasnije, ističe Ivan, došla je na red i odluka o pokretanju savjetovališta.

Savjetovalište je u prvom redu namijenjeno razvojnim potrebama potencijalno darovite i darovite djece. Obično imamo predrasude prema darovitoj djeci i smatramo da zbog svojih visokih sposobnosti nemaju izazova kao njihovi vršnjaci. Međutim, populacija darovitih je heterogena i nije rijetkost pronaći bistru djecu koja ne uspijevaju sama izaći na kraj s nekim osobnim, emocionalnim i socijalnim izazovima. To zna rezultirati neprilagođenošću i izoliranošću, ali i tjeskobom i stvaranjem negativne slike o sebi. Kao cilj tima Ivan drži "mališanima osvijestiti zašto do nekih pojava dolazi i poučiti ih kako se nositi njima." Osim toga, otvoren je i prostor za roditelje koji imaju određenih odgojnih nedoumica u kojemu se mogu obratiti za savjet i podršku.

Kada govorimo o izazovima s kojima se darovita djeca susreću, Ivan ističe kako škole u posljednjih nekoliko godina pokazuju sve više interesa i brige o obrazovanju darovitih učenika i to je izrazito važno. Međutim sustavan rad s ovom skupinom u većini škola još uvijek ne postoji. Problemi s kojima se daroviti učenici suočavaju uglavnom proizlaze iz tri razloga: neprepoznavanje potencijala od strane roditelja i učitelja (škole) na vrijeme, nepostojanje izazova: sadržaja i (izvannastavnih) programa namijenjenih učenicima koji mogu i žele naučiti više te manjak socioemocionalne podrške od strane škole ili roditelja.

Emocionalna intenzivnost jedna je od najčešćih karakteristika darovitih učenika i rezultati neadekvatnosti školskog okruženja se mogu uočiti u pojavi dosađivanja zbog manjka izazova, osamljenosti ako dijete ne uspije pronaći društvo sebi sličnih, a u drugim slučajevima može doći do sagorijevanja ako se učenik neselektivno uključuje u sve što može.

"Roditelji i škola ponekad ne uspiju dati odgovore na teška pitanja koja daroviti učenici često postavljaju. Pri tome ne govorimo samo o pitanjima koja se tiču gradiva i učenja, nego na društvena, moralna i egzistencijalna pitanja. Sve to pak može rezultirati pojavom ometajućih ponašanja, tjeskobe, gubitka interesa za učenje i razvijanje talenata."

Ovakva organizacija i fokus djelovanja nose i svoje izazove. Unatoč specijaliziranoj ciljnoj skupini, Ivan ističe kako su organizacijska pitanja bila značajan izazov kako se tim bavi širokim djelokrugom aktivnosti te kako je bilo potrebno da sve sjedne na svoje mjesto. Druga strana izazova je ona financijska te su svi resursi morali biti osigurani kako bi usluge savjetovališta bile dostupne svima. Zanimljivo je to da je u svijetu ovakva aktivnost već desetljećima prisutna. U Hrvatskoj je situacija bitno drugačija. Na tu temu kolega Alagić navodi: "U Hrvatskoj postoji puno kvalitetnih savjetovališta, no kod ove ciljne skupine, koliko nam je poznato, jedino je riječki Centar za poticanje darovitosti specijaliziran isključivo za populaciju darovitih i njihove obitelji. Ako postoje i drugi, u svakom slučaju nam se mogu javiti da razmijenimo iskustva ili surađujemo."

Ovim putem želimo izraziti iskrene čestitke na realizaciji ove hvalevrijedne ideje te se nadamo da će rad savjetovališta pomoći mnogima. Vrijednom timu iza Sidra želimo svu sreću u radu te se veselimo budućim suradnjama! Svi zainteresirani za rad i usluge udruge i savjetovališta mogu se informirati na klikeraj.hr ili se javiti na klikeraj.radionice@gmail.com.