Iako je tema pobačaja i razloga zašto bi on trebao biti legalan, odnosno zašto bi se trebao zabraniti, vječito aktualna, u ovo predizborno vrijeme dobila je posebnu medijsku pažnju nakon izjave političara Miroslava Škore: „Ako žena zatrudni nakon silovanja, onda se mora dogovoriti s obitelji što će učiniti.“ Ta je izjava izazvala burne reakcije mnogih žena koje su na simboličan način – pokazivanjem srednjeg prsta, ukazale na to da one imaju potpunu slobodu same odlučiti što će učiniti u takvoj situaciji.

Osim glavnog argumenta kojeg ističu pobornici zabrane pobačaja, a to je naravno da svatko ima pravo na život, postoji još jedan argument koji se nerijetko ističe kao razlog za zabranu pobačaja, a to je da on predstavlja traumatično iskustvo koje ostavlja negativne posljedice na mentalno zdravlje žene. Ovaj se argument tipično temelji na uvjerenju o urođenoj želji žena za majčinstvom zbog koje pobačaj sam po sebi predstavlja veliki gubitak zbog kojeg žene kasnije požale.

Dok su pitanja moralnosti i opravdanosti pobačaja pravo svake individualne osobe (što nije u fokusu ovog članka), psihološka istraživanja, suprotno intuitivnom mišljenju, ukazuju na činjenicu da za mnoge žene legalni pobačaj obavljen u sigurnim uvjetima nije traumatično iskustvo koje ostavlja negativne psihološke posljedice. Sustavni pregled znanstvene literature pokazao je da nema značajnih razlika u dugoročnim psihološkim problemima među ženama koje su se podvrgle induciranom pobačaju i ženama koje su nastavile neplaniranu trudnoću. Ipak, postoje neki čimbenici, kao što su prethodni psihološki problemi, manjak socijalne podrške, emocionalna vezanost uz trudnoću i konzervativni stavovi prema pobačaju, koji povećavaju vjerojatnost doživljaja negativnih reakcija.

U novije vrijeme, Rocca i njezin tim (2020) proveli su longitudinalno istraživanje na 667 žena iz 21 različite države SAD-a koje su imale inducirani pobačaj između 2008. i 2010. godine. Tijekom 5 godina (u 11 vremenskih točaka) prikupljali su se podaci o njihovim emocijama, težini odluke, osjećaju ispravnosti odluke i o percipiranoj stigmi prema pobačaju unutar njihove zajednice.

U prvoj točki mjerenja (jedan tjedan nakon pobačaja) pokazalo se da čak 97% žena svoju odluku o pobačaju smatra ispravnom. Taj je postotak tijekom godina rastao te je dosegao 99% 5 godina nakon pobačaja. Što se tiče emocija, prisutnost i intenzitet svih emocija vezanih uz pobačaj – i pozitivnih i negativnih – drastično je opao tijekom godina, a posebice tijekom prve godine. U svim vremenskim točkama najčešća i najintenzivnija emocija koju su sudionice osjećale bilo je olakšanje.

Iako sudionice u većini slučajeva nisu požalile zbog svoje odluke, 54 % njih izjavilo je da je odluka o pobačaju bila jako teška ili donekle teška za donijeti. Osim toga, 70% njih je izjavilo da bi bile stigmatizirane od strane zajednice kada bi ljudi znali da su imale inducirani pobačaj.

One sudionice koje su odluku o pobačaju smatrale jako teškom i one koje su se osjećale stigmatizirano, češće su osjećale tugu, krivnju i ljutnju tjedan dana nakon pobačaja, no i kod njih su se te negativne emocije drastično smanjile s protokom vremena.

Dobiveni nalazi protive se izjavama da inducirani pobačaj rezultira kasnijim negativnim psihološkim posljedicama i osjećajem žaljenja kod žena i ukazuju na suprotno – kod velike većine žena već pola godine nakon pobačaja prevladava osjećaj olakšanja. Ipak, važno je istaknuti da ni onaj manji broj žena koje iz različitih razloga doživljavaju negativne posljedice nakon pobačaja nije zanemariv, stoga je socijalna i emocionalna podrška od velike važnosti.

Izvori:

Adler, N. E., David, H. P., Major, B. N., Roth, S. H., Russo, N. F. i Wyatt, G. E. (1990). Psychological responses after abortion. Science, 248(4951), 41-44.

Charles V.E., Polis C.B., Sridhara S.K., Blum R.W. (2008). "Abortion and long-term mental health outcomes: a systematic review of the evidence". Contraception. 78 (6): 436–50.

Rocca, C. H., Samari, G., Foster, D. G., Gould, H. i Kimport, K. (2020). Emotions and decision rightness over five years following an abortion: An examination of decision difficulty and abortion stigma. Social Science & Medicine, 248, 112704.