Mitovi

Ukupno Broj članaka: 8

MIT #1: Koristimo samo 10% našeg mozga

Mit o korištenju samo 10% našeg mozga širi se među ljudima još od kraja 19. stoljeća U ovom članku donosimo znanstvene dokaze koji idu u prilog činjenici da ljudi zapravo koriste 100% svog mozga.