Iako je u Hrvatskoj trenutna situacija pružanja usluga zaštite mentalnog zdravlja LGBTIQ+ osobama daleka od idealne, jako nas veseli čuti da malim koracima idemo naprijed i osiguravamo sve veću podršku i pomoć svima, a osobito onima čija su prava često ugrožena. Stanje je različito po regijama Lijepe Naše pa je tako zanimljivo primijetiti da, iako u Hrvatskoj postoje brojne udruge i organizacije čije djelovanje pomaže kvaliteti života LGBTIQ+ zajednice, na području istočne Hrvatske ne postoji nijedna udruga, pokret ni usluga koja se bavi zaštitom LGBTIQ+ osoba.

Prema podacima Europske agencije za ljudska prava, 60 % LGBTIQ+ osoba u Hrvatskoj se osjetilo diskriminirano ili stigmatizirano zbog svoje seksualne orijentacije. Zbog toga ova skupina može patiti (i pati) od brojnih poteškoća s prihvaćanjem, identifikacijom u društvu i gradnjom vlastitog identiteta te zauzimanja slabijeg društvenog statusa. LGBTIQ+ osobe češće se nalaze u situacijama u kojima su izložene nasilju i diskriminaciji, što dovodi do kontinuiranog manjinskog stresa koji se odražava na njihovu kvalitetu života. Iz tih su razloga LGBTIQ+ osobe nerijetko korisnici psihosocijalnih usluga i savjetovanja kao vida primanja pomoći i podrške.

Projekt ''Uz dugine boje do mentalnog zdravlja'', u organizaciji Udruge Vrapčići, pobrinuo se za to da se i u Slavoniji situacija počne mijenjati na bolje. U sklopu projekta poduzeto je nekoliko pohvalnih akcija koje će pomoći u edukaciji i kvalitetnijem pristupu LGBTIQ+ populaciji. Jedna od njih je održavanje edukacija za pružatelje psihosocijalnih usluga s područja istočne Slavonije. U malim je sredinama sve veća potreba za stručnjacima osposobljenim pružati pomoć i podršku LGBTIQ+ osobama, a ovaj je projekt omogućio da se educira više stručnog kadra na području Slavonije koji je tu pomoć spreman pružati.

Isto tako, znamo da predrasude i diskriminacija najčešće dolaze iz straha i neznanja. Nabava literature LGBTIQ+ tematike u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod približava lokalno stanovništvo znanju i senzibilizira širu javnost o problemima i pravima LGBTIQ+ osoba, što je prvi korak u suzbijanju dezinformacija, predrasuda i diskriminacije.

Novi naslovi LGBTIQ+ tematike u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod.
Novi naslovi LGBTIQ+ tematike u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod.

Još jedna hvalevrijedna akcija koja je proizašla iz ovog projekta je pokretanje platforme za savjetovanje i podršku LGBTIQ+ osoba na području Slavonije. Cilj ove platforme je pružanje podrške LGBTIQ+ osobama te postavljanje temelja za razvoj sadržaja i usluga za ovu ugroženu, nevidljivu i diskriminiranu skupinu u našem društvu. Na platformu se možete javiti za savjetovanje koje obavljaju stručne osobe obučene za teme rodnog identiteta i/ili seksualne orijentacije te za probleme s kojima se suočavaju LGBTIQ+ osobe. Prijava na platformu je potpuno anonimna, razgovori su povjerljivi, a savjetovanje je u potpunosti besplatno.

Prijaviti se možete ovdje, a, osim savjetovanja, u rubrici Informiraj se uz naše resurse možete pronaći zanimljive članke LGBTIQ+ tematike te razne ažurne resurse koji se tiču seksualnosti i mentalnog zdravlja.

Zahvaljujemo svim sudionicima projekta na inicijativi buđenja Slavonije u ovom aspektu! Možda će netko pomisliti da su ovo maleni koraci, no riječ je o skokovima koji će, vjerujemo, donijeti dobro i pokrenuti još sličnih inicijativa u budućnosti.


Publikacija
Opis slike

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.