U nastavku donosimo seriju grafika koje je izradio Haris Ličina, grafički dizajner te istraživač i doktorand na doktorskom studiju Primenjenih umetnosti u Beogradu, Departmanu za primenjenu umetnost i dizajn. Ove grafike predstavljaju jedinstven i kreativan spoj psihologije odnosno psihopatologije i grafičkog dizajna. Više o samoj seriji grafika “Vizuelizacija psihičkih oboljenja kroz formu kuće” donosimo direktno od samog autora:

“Iako živimo u periodu unutar kog svakog dana dolazimo do novih saznanja i tumačenja na poljima nauke i umetnosti generalno, čini mi se da ne uspevamo jednakom brzinom da usvajamo sva znanja i važnost istih, naročito kada je u pitanju mentalno zdravlje.”

U kontekstu motivacije za izradom ove serije grafika, autor navodi da je nastala s ciljem davanja osobnog doprinosa u procesu razumijevanja određenih psihičkih poremećaja.

“Želja je da kroz svedenu formu sumiram određeno stanje svesti, vizuelizujem da ono bude likovno dobro, i na kraju predstavim tako da ga svi razumeju "na prvu loptu", što je veoma bitno jer su radovi publikovani na društvenim mrežama gde je vreme izdvojeno za tumačenje bilo čega veoma kratko, što je jedna od bitnijih stvari koje sam imao na umu pri odabiru poremećaja pogodnih za apstrakovanje, odnosno predstavljanje kroz formu kuće.”

Haris napominje da smatra uspjehom što je unutar ovog “mini projekta”, kako ga sam naziva, serija grafika dospjela do velikog broja pozitivnih komentara i uz njegove se radove značajan broj ljudi identificira u smislu da jasnije razumije određen poremećaj. Važnim ističe i to što ljudi nisu na seriju grafika gledali kao na karikaturu poremećaja, već pozitivno reagirali ističući vjerodostojnost samog prikaza psihičkih poremećaja.

Seriju grafika možete pogledati u galeriji ispod te procijeniti za sebe - kakva je kuća u kojoj vi živite?