Hey, I just met you
and this is crazy
but here's my number,
so call me maybe...

Fenomen "ljubavi na prvi pogled" (tzv. LAFS) je općenito poznat javnosti, a prema nalazima autora Zsoka i suradnika (2017) gotovo svaka treća osoba izjavljuje da ju je doživjela nekad u životu. Ovaj se zanimljiv fenomen provlači kroz povijest i različite kulture te je kao motiv korišten u svim vrstama umjetnosti. No, što o njemu misle psiholozi koji se bave kompleksnim konstruktom ljubavi?

Kroz analizu ranijih istraživanja, autori ističu kako je ovaj fenomen najčešće povezan sa strastvenom vrstom ljubavi. Raniji nalazi indiciraju povezanost iskustva LAFS-a s višom procjenom strasti kasnije u vezi, što dovodi do većeg zadovoljstva vezom i stabilnosti odnosa. Osim toga, čini se kako je LAFS  povezan s fizičkom privlačnosti između partnera. Stoga, autori ističu kako je nužna nešto stroža empirijska provjera iskustva ljubavi na prvi pogled s obzirom na veliku poznatost, a slabu istraženost konstrukta.

Istraživanje autora provedeno je na podacima iz tri različita izvora (online upitnik, laboratorijski uvjeti i tri "speed dating" događaja) te je uključivalo 369 sudionika. Sudionici su morali procijeniti potencijalne partnere prije dubljeg upoznavanja, odnosno na temelju prisutnosti osobe (fotografije u umjetno stvorenim uvjetima) te naknadno o doživljaju različitih vrsta ljubavi. Sudionici u online dijelu istraživanja koji su već bili u vezi, procjenjivali su iskustva retrospektivno te doživljaje različitih sastavnica ljubavi u trenutnoj vezi. Također su prikupljeni podaci o fizičkoj privlačnosti (potencijalnih) partnera te doživljaju ljubavi na prvi pogled.

Rezultati daju zanimljive uvide u odnosu na prijašnje pretpostavke o konstruktu LAFS-a. Pri odrednicama ljubavi korištena je Sternbergova trodijelna teorija ljubavi koja uključuje glavne sastavnice iskustva ljubavi: bliskost, odanost i strast. Naime, iskustva ljubavi na prvi pogled nisu se mogla predvidjeti na temelju bliskosti, odanosti ili strasti. Jedini značajni prediktor iskustva ljubavi na prvi pogled bila je fizička privlačnost. Kako bi prikazali značajnost efekta fizičke privlačnost, logističkim regresijskim modelom mogli su točno predvidjeti 89.4% slučajeva LAFS-a (Nagelkerke's R2 =.43). Drugim riječima, ističu autori, pomak u jednoj ocjeni (od 1 do 5) na fizičkoj privlačnosti povećao bi vjerojatnost javljanja "ljubavi na prvi pogled" za čak devet puta.

Autori zaključuju kako trenutak ljubavi na prvi pogled nije ispunjen strašću i različitim vrstama ljubavi. U najboljem slučaju, radi se o spremnosti da ih iskusimo, kako izjavljivanje o iskustvu ljubavi na prvi pogled vodi povećanju osjećaja ljubavi i strasti kasnije u odnosu. Ono što ljudi nazivaju "Ljubav na prvi pogled" je, čini se, jaka inicijalna privlačnost osobi, bilo da se radi o prisjećanju iskustva ili doživljaju istog u realnom vremenu.

Izvori:
Zsok, F., Haucke, M., De Wit, C. Y.,  Barelds, D. P. (2017). What kind of love is love at first sight? An empirical investigation. Personal Relationships, 24(4), 869-885.