Jedna od najpoznatijih teorija ljubavi, koju je razvio Robert Sternberg, naziva se Trodijelna teorija ljubavi. Ova teorija razlikuje više vrsta ljubavi s obzirom na zastupljenost njenih triju sastavnica: bliskosti, strasti i odanosti.

Bliskost se odnosi na osjećaj povezanosti s partnerom, a očituje se u svim iskustvima koji nam daju svojevrstan osjećaj topline u ljubavnoj vezi.  

Strast se odnosi na fizičku privlačnost među partnerima, njihovu seksualnu privlačnost te sve motivacijske čimbenike koji dovode do strastvenosti u vezi.

Odanost kao konstrukt u teoriji dijeli se na dva aspekta - kratkoročnu i dugoročnu. Kratkoročna odanost odnosi se na trenutnu odanost i ljubav partneru, a dugoročna na planove o budućnosti ostanka u trenutnoj vezi. One su nezavisne jedna o drugoj, tako da je moguće da je netko kratkoročno odan partneru, ali ne može zamisliti budućnost u vezi s trenutnim partnerom.

Ovisno o zastupljenosti svake od navedenih sastavnica, Sternberg razlikuje partnersku ljubav, kao kombinaciju bliskosti i odanosti uz nedostatak strasti, romantičnu ljubav, kao kombinaciju bliskosti i strasti bez odanosti te prividnu ljubav kao kombinaciju strasti i odanosti bez bliskosti. Kada partnerski odnos sadrži sve tri navedene sastavnice, radi se o doživljaju potpune ljubavi.
Osim toga, moguće je prisustvo samo jedne od navedene tri sastavnice. Tako se uz sam osjećaj bliskosti javlja sviđanje, uz osjećaj strasti zanesenost, a uz osjećaj odanosti prazna ljubav.

Kako se odnos među partnerima razvija, tako se i vrsta ljubavi među njima može mijenjati.

shema Trodijelne teorije ljubavi
shema Trodijelne teorije ljubavi

Sternberg je razvio i skalu trodijelne teorije koja mjeri zastupljenost ovih triju sastavnica ljubavi. Možete ju i sami ispuniti te uz pomoć sheme na slici kategorizirati svoju ljubav. Pri interpretaciji rezultata upitnika važno je imati na umu da svaki odnos ima uspone i padove te da nizak rezultat na nekoj od skala ne znači nužno da odnos nije kvalitetan i da se neće promijeniti.

Izvor:

http://www.robertjsternberg.com/love/