U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj broj osoba koje traže azil višestruko se povećao. Tema migranata aktualnija je nego ikada, a njezina kompleksnost i osjetljivost zavrjeđuju pažnju i informiranost. Međutim, često su migranti, odnosno, preciznije, izbjeglice i azilanti, na meti negativnih stereotipa u društvu. Kako bismo od rane dobi osvijestili važnost empatičnog i sveobuhvatnog pristupa, 23. svibnja 2024. godine održana je radionica za učenike 7. razreda osnovne škole Sjepan Ilijašević u Slavonskom Kobašu u sklopu EU projekta "Iz knjiga struke u građanske ruke".

Ciljevi radionice

Odabrali smo radionicu provesti upravo u Slavonskom Kobašu jer se radi o području blizu granice gdje su učenici izravno izloženi stvarnostima migracija i izbjegličkih situacija. Ovom smo radionicom, na dobi prikladan način, htjeli potaknuti sljedeće:

  1. Svjesnost i razumijevanje: edukacija o razlozima migracija, izazovima s kojima se migranti suočavaju te pravnim i humanitarnim aspektima može učenicima pružiti širu sliku ove kompleksne teme.
  2. Empatiju i suosjećanje: shvaćanje da migranti i izbjeglice često bježe od teških okolnosti, poput rata, progona ili siromaštva pomaže učenicima razviti humaniji stav prema njima.
  3. Smanjenje predrasuda i stereotipa: izloženost migrantima, bez odgovarajućeg konteksta, ponekad može dovesti do razvoja stereotipa i predrasuda. Pružanjem točnih informacija i poticanjem rasprava možemo pomoći smanjenju negativnih stereotipa i stvoriti tolerantnije okruženje.
  4. Osobni utjecaj: za djecu koja žive blizu granice, prisutnost izbjeglica i migranata može imati izravan utjecaj na njihove zajednice. Razumijevanje tog utjecaja može pomoći učenicima da se nose s promjenama koje vide, prikladno reagiraju i konstruktivno sudjeluju u integraciji.
  5. Pripremu za buduće izazove: kako svijet i dalje doživljava značajne migracijske tokove, osvještavanje mladih o tim pitanjima priprema ih za adekvatno suočavanje s izazovima u budućnosti.

Radionicu su održale članice Nepopularne Jelena Palikuća i Ana Bubrić, a u nastavku možete pronaći sadržaj radionice te opise provedenih aktivnosti.

Provedene aktivnosti

  • Koja si boja? – aktivnost se temeljila na pronalasku učenika koji dijele istu boju (napisanu na papiriću) bez verbalne komunikacije, dok je jedan učenik bio izdvojen s drugačijom bojom. Nakon aktivnosti pitali smo izdvojenog učenika kako se osjeća. Bi li radije bio u nekoj skupini s ostalim učenicima? Je li mu bilo neobično što ne može pronaći svoju grupu?

Aktivnost je bila dobar uvod u temu prihvaćanja i tolerancije prema osobama koje su drugačije od nas po bilo kojoj osnovi.

  • Točno ili netočno? – prilikom prikaza činjenica o pojmovima migracije, azila, izbjeglica, kulture i običaja, provjerili smo koliko učenici već imaju znanja i izgrađene stavove o migrantima u našem društvu. S obzirom na to da se Slavonski Kobaš nalazi u pograničnom području, učenici su imali prilike susresti se s izbjeglicama u svome selu, razgovarati o tome s prijateljima, nastavnicima i roditeljima. Prilikom razgovora naglašavali smo važnost razbijanja predrasuda prema migrantima, povećanja tolerancije i stvaranja okoline u kojoj ćemo se svi osjećati sigurno i zaštićeno.
  • Nova učenica – završna aktivnost izvela se predstavljanjem "nove učenice" u razredu, koja dolazi u Hrvatsku kao izbjeglica, ima drugačiju kulturu i običaje, ali i puno sličnosti s našim učenicima. Zadatak učenika bio je da u parovima na Vennovim dijagramima prepoznaju koje sličnosti i razlike zapažaju između sebe i nove učenice - što od nje mogu naučiti i koje sličnosti im mogu biti dobra polazišna točka za stvaranje novog prijateljstva.

Kroz navedene interaktivne aktivnosti i diskusije, učenici su imali priliku dublje uvidjeti razloge migracija i njihove posljedice te razviti empatiju prema osobama koje prolaze kroz ovaj proces. Vjerujemo da je radionica bila pozitivan korak u promicanju razumijevanja i tolerancije među mladima, kao ključnim sudionicima našeg društva.

Publikacija
Opis slike

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.