U društvu se često na seks gleda kao nešto što je puno važnije muškarcima nego ženama. No, to nije potpuno točno. Ono što jest istina je da žene osjećaju znatno veći sram otvoreno razgovarati o seksu i vlastitoj seksualnosti. Iako su prošla vremena kada je ženska seksualnost bila potpuni tabu kao i vremena kada su žene šutjele o svojim seksualnim željama i potrebama, stvari su i dalje daleko od savršenog. Internalizacija ovakvih rodnih stereotipa stvara barijeru u postizanju seksualnog zadovoljstva kod žena i razvoja zdrave komunikacije o seksu, a time i negativno utječe na samo seksualno zdravlje.

Istraživanje objavljeno u časopisu Archives of Sexual Behavior 2019. godine pokazuje upravo da mnogo žena još uvijek ima teškoće u verbaliziranju vlastitih seksualnih želja i potreba. Pod vodstvom Debby Herbenick, američke znanstvenice u području ljudske seksualnosti, ovo je istraživanje provedeno na 1008 američkih žena u dobi između 18 i 94 godine. Više od polovine žena (55,4%) izjavilo je da je iskusilo situaciju u kojoj su htjele s partnerom iskomunicirati na koji način bi željele da ih dira, čega su željne i o čemu fantaziraju, ali su ipak odlučile šutjeti. 1 od 5 žena nije se uopće osjećala ugodno razgovarati o svojim seksualnim željama.

Kao glavne razloge zašto se odlučuju šutjeti o tome što žele u krevetu žene navode:

  • "Nisam mu htjela povrijediti osjećaje" (42%)
  • "Nije mi bilo ugodno ići u detalje" (40%)
  • "Osjećala bih se posramljeno" (38%)
  • "Nisam znala kako tražiti ono što želim" (35%)

Zadnji razlog u najvećoj mjeri navodile su najmlađe sudionice istraživanja (18-24 g.). Uzimajući u obzir prosječnu dob stupanja u prve seksualne odnose (koja je prema HZJZ u Hrvatskoj između 16 i 17 godina), zasigurno je zabrinjavajuće koliko nam treba da naučimo izraziti što želimo, posebno ako se zapitamo s kojom lakoćom onda govorimo o onome što NE želimo. Bitno je naglasiti da ovo nije probem koji se treba riješavati (samo) na razini pojedinca ili para, već na društvenoj razini - cjelovitom seksualnom edukacijom (o važnosti seksualne edukacije pročitajte u našem starijem članku)!

Ipak, ima i nešto pozitivnijih nalaza u ovom "sivilu", a to je da od 60% žena koje su izjavile da su lažirale orgazam, njih 67% navodi da to više ne radi. Ključnu razliku između onih koje i dalje lažiraju i onih koje ne, činila je naravno komunikacija. One koje i dalje lažiraju ujedno i osjećaju više srama eksplicitno pričati o seksu sa svojim partnerima. Nedostatak komunikacije također je bio povezan s manje zadovoljavajućim seksualnim životom.

Jedan od zanimljivijih nalaza ovog istraživanja svakako je to da je samo izgovaranje riječi "klitoris" na glas povezano s većim zadovoljstvom seksom. Drugim riječima, žene koje s većom lakoćom koriste riječ klitoris u razgovoru s partnerom izjavljuju da imaju veće seksualno zadovoljstvo u vezi.

Stoga valja imati na umu da, kao ni u mnogim slučajevima, tako ni u ovom, šutnja nije zlato! Komunikacija o seksu, seksualnim željama i načinima na koje želite da se vaš partner/ica odnosi prema vama u krevetu otvara vrata boljem seksualnom zadovoljstvu u odnosu. Stoga, drage žene, ne ustručavajte se na glas reći klitoris!

Izvori

https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/odjel-za-promicanje-odgovornog-spolnog-ponasanja/vise-o-odjelu/
Herbenick, D., Eastman-Mueller, H., Fu, T., Dodge, B., Ponander, K. i Sanders, S. A. (2019). Women’s Sexual Satisfaction, Communication, and Reasons for (No Longer) Faking Orgasm: Findings from a U.S. Probability Sample. Archives of Sexual Behavior, 48(8), 2461–2472. doi:10.1007/s10508-019-01493-0