Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ u partnerstvu s gradom Zagrebom provodi projekt "Za život u zajednici" usmjeren na osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. O projektu i njegovim ciljevima razgovarali smo s kolegicom Dunjom Hohnjec.

Zašto ovaj projekt?

Projektom se odgovara na kompleksnu situaciju uvođenja deinstitucionalizacije, u kojoj je evidentno da se, usprkos naporima, ne smanjuje broj institucionaliziranih korisnika nadležnih ustanova. Institucionalizacija sa sobom donosi brojne probleme, primarno marginalizaciju, značajno ograničavanje ljudskih prava i pad životne kvalitete. Stoga, međunarodno i hrvatsko zakonodavstvo deinstitucionalizaciju prepoznaju kao optimalan model skrbi za pripadnike ranjivih skupina – skrb u zajednici uz odgovarajuću ponudu socijalnih usluga.

U projektu "Za život u zajednici" orijentirani smo na pružanje izvaninstitucionalnih usluga osobama s invaliditetom i osobama starijim od 65 godina, s ciljem bolje uključenosti u društvo te omogućavanja kvalitetnog života u zajednici. Pružanjem usluga ciljne se skupine osnažuju za neovisan život u zajednici, a istovremeno se pruža podrška članovima obitelji koji su često pružatelji neformalne skrbi čije su obiteljske vrijednosti, neplaćeni angažman i ogromna motivacija također jedni od ključnih momenata za prevenciju institucionalizacije ciljnih skupna.

Prema podacima iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom, 2013. godine u Hrvatskoj je živjelo 518 836 osoba s invaliditetom, što znači da osobe s invaliditetom čine oko 12% ukupnog stanovništva Hrvatske. Postoji nužnost pružanja socijalnih usluga velikom broju ljudi, a postojeće probleme dugoročno pojačava snažni trend demografskog starenja stanovništva. Udio starijih od 55 godina u stanovništvu 2011. iznosio je  31,3% (DZS).

Ciljevi projekta "Za život u zajednici"

Opći cilj projekta je pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome, kao i unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucionalnih usluga. S obzirom na to, osnovni ciljevi projekta su:

  1. Senzibilizirati javnost na probleme starijih osoba te osoba s invaliditetom, kao i povećati svijest o značenju pružanja izvaninstitucionalnih usluga kao optimalnog modela pružanja podrške pripadnicima ranjivih skupina.
  2. Pružati izvaninstitucionalne socijalne usluge koje će povećati kvalitetu života i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom te starijih osoba na području Grada Zagreba i pružiti im kvalitetne izvaninstitucionalne aktivnosti/programe.
  3. Razviti stručne kapacitete za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i unaprijediti kapacitete stručnjaka iz ostalih relevantnih područja za rad s osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Što Udruga nudi starijim osobama i osobama s invaliditetom?

Usluge koje nudimo osobama s invaliditetom i osobama starije živote dobi jesu psihosocijalna pomoć i podrška. Svakodnevno su dostupne psihologinje za razgovor, savjetovanje, kao i socijalna radnica radi pomoći u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, zdravstva i pomoći u organiziranju kućanstva, financija, upotrebe e-građana i slično. Organiziramo edukacije o zdravim stilovima života i zdravoj prehrani te edukacije o Kinaestheticsu, znanosti o spoznaji percepcije pokreta, kao pomoći starijim osobama i osobama s invaliditetom u kretanju i kvalitetnijem življenju znanosti (kako sa što manje snage obaviti neki posao, zadatak). Mjesečno održavamo radionice radne terapije u koje uključujemo dijelove art-terapije, muzikoterapije, kreativno izražavanje, pisanje proze i pjesama, ... Za starije osobe i osobe s invaliditetom identificiramo programe i aktivnosti u koje se mogu uključiti i prijaviti, a održavaju se u Zagrebu, te ga redovno objavljujemo na društvenim mrežama.

Tijekom provedbe projekta održat će se i tri interaktivna dvodnevna modula za stručnjake iz sustava socijalne skrbi te predstavnike organizacija civilnog društva na teme komunikacijskih vještina sa starijim osobama, deinstitucionalizacije kao načina modernizacije sustava socijalne skrbi i tehnika učenja pokretom.

Kako se prijaviti?

Udruga već ovaj mjesec ima u planu radionicu kreativnosti i o zdravim životnim stilovima, a prijaviti se mogu besplatno sve osobe iznad 65 godina ili osobe s invaliditetom starije od 18 godina. Prijaviti se možete javljanjem na info@humh.hr ili putem broja 099/5533111. Sve ostale informacije o udruzi, kao i mogućnosti volontiranja, možete vidjeti na njihovoj stranici, a sve novosti također pratite na njihovoj Facebook stranici.

Ovim putem zahvaljujemo Dunji na suradnji i upućujemo velike pohvale udruzi za njihov rad i brigu o dijelu populacije koji često biva zanemarenim i podcijenjenim. Također, ovo služi kao dobar primjer kako djelovati u svojoj zajednici pa se nadamo da će ovo biti motiv nekim čitateljima da i sami aktiviraju svoju zajednicu.

Dodatne informacije: Projekt Za život u zajednici (UP.02.2.15.0011) sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti od 1.341 984 kuna bespovratnih sredstva.