Kada govorimo o osobama iz spektra autizma, često je fokus istraživača i medija na djeci i ranom otkrivanju istog, dok se o autizmu u odrasloj dobi govori nešto rjeđe. Što se događa kada ta djeca odrastu, kada steknu potrebu za romantičnim i seksualnim odnosima?

Poremećaji iz spektra autizma karakteriziraju poteškoće u socijalnim interakcijama, ponavljajuća ponašanja, probleme u govoru i neverbalnom komuniciranju. Svaki slučaj autizma je unikatan i svaka osoba s poremećajem iz spektra ima drugačije probleme, a time i različitu razinu funkcioniranja u društvu. Autizam se češće detektira kod dječaka nego djevojčica (u SAD-u 1 dječak od 34 i 1 djevojčica od 144 ima dijagnosticiran poremećaj iz spektra). I dalje je postojan problem što se kod djevojčica ovaj poremećaj teže otkriva, s obzirom na to da rano otkrivanje i rana intervencija mogu uvelike poboljšati funkcioniranje u budućnosti.

Seksualnost kao bazična potreba

Seksualnost je potreba bez koje, kada ne bi postojala, ne bi postojalo ni čovječanstvo i time se svrstava u bazične potrebe. Svi smo spolna bića - djeca koja su na početku svog seksualnog razvoja, odrasli, osobe bez teškoća i osobe s teškoćama. Spoznaja o vlastitom spolu, razvijanje rodnog identiteta, ostvarivanje romantičnih odnosa, seksualna iskustva - sve je to dio seksualnog razvoja osobe i važni su čimbenici za jasnu sliku o sebi, emocionalno zadovoljstvo i cjelokupnu kvalitetu života.

Osobe iz spektra autizma, dakle, također imaju potrebu za ostvarivanjem romantičnih odnosa i seksualnosti, što isto tako čini važan aspekt njihovog identiteta i zadovoljstva životom. Međutim, okolina često tabuizira njihovu seksualnost, zbog čega posljedično imaju manjak prilika za edukaciju i ostvarivanje vlastitih spolnih uloga u skladu sa svojom dobi. Također, tu su i druge prepreke koje otežavaju ostvarenje ove potrebe, poput teškoća u komunikacijskim vještinama i socijalnim interakcijama. Upravo je zbog toga osobama iz spektra autizma ponekad potrebna dodatna podrška kako bi mogli zadovoljiti potrebu za romantičnim odnosima.

Romantični odnosi osoba s autizmom nisu tabu

U usporedbi s osobama koje nemaju autizam, osobe s autizmom pokazuju jednak interes za romantične odnose, ali manjak prilika za upoznavanje partnera. Pokazalo se da je društvena uključenost značajan medijator ovog odnosa, odnosno da one osobe iz spektra koje su više društveno uključene imaju i manje poteškoća u romantičnim odnosima. Osim samog pronalaska partnera, kao poteškoća se pokazala i anksioznost prilikom upoznavanja partnera te manjak mogućnosti učenja o romantičnim odnosima od svojih vršnjaka.

Međutim, u istraživanju na velikom uzorku tinejdžera i odraslih osoba iz spektra (N=675) oko polovica sudionika bila je u romantičnoj vezi i živjela sa svojim partnerom. Većina ih je u heteroseksualnoj vezi, a pokazalo se da je, u usporedbi s grupom sudionika bez autizma, ovdje značajno više žena homoseksualne ili biseksualne orijentacije. U drugom istraživanju od ukupnog uzorka od 221 visoko funkcionalne osobe s dijagnozom iz spektra autizma, 73% ih je imalo iskustvo romantičnih odnosa, a tek njih 7% reklo je da nema interesa za istima. Intenzitet autizma, shizoidni simptomi, empatičnost i potreba za socijalnom podrškom nisu bili povezani sa statusom veze. Zadovoljstvo vezom veće je kod onih čiji su partneri također iz spektra autizma.

Recentno kvalitativno istraživanje pokazalo je kako osobe s autizmom dijele jednake nesigurnosti u romantičnim odnosima kao i osobe koje nemaju autizam. Većina sudionika kao probleme u intimnim odnosima navela je probleme u komunikaciji, nedovoljnu sličnost partnera i sam rad na odnosu, dok su osobe s autizmom naglasile probleme u komunikaciji i nesigurnost oko veze.

Perspektiva osoba iz spektra autizma

Sudionici emisije Love on the spectrum
Love on the spectrum

Kako bismo dobili cjelokupnu sliku o ovoj temi, pružamo i perspektivu osoba iz spektra autizma pomoću Netflixove emisije Love on the spectrum. Emisija kroz 5 epizoda prati ljubavne priče 7 mladih osoba koje vježbaju svoje komunikacijske vještine, odlaze na spojeve, upoznaju se i traže partnere. Emisija prati i dvije uspješne ljubavne priče i ulazak u bračne vode. Nakon svog prvog emitiranja 2019. emisija je dobila podijeljene kritike. S jedne strane pozitivne jer povećava vidljivost osoba s autizmom u široj javnosti, s druge strane negativne jer su svi spojevi bili između osoba s određenim teškoćama, čime se spekulira o dodatnom marginaliziranju ove manjinske skupine. Smatramo da ipak ova emisija može pomoći široj javnosti u boljem razumijevanju osjećaja i potreba osoba s autizmom, a na taj način i smanjiti predrasude. Osim što emisija prikazuje potrebe, emocije i razmišljanja osoba s autizmom, prikazuje i dinamiku unutar obitelji, izazove s kojima se roditelji susreću te podršku i ljubav koju pružaju svojoj djeci.

Za kraj, uz izjave sudionika emisije, podsjetimo se zašto je ljubav važna:

Izvori:

www.autismspeaks.org
Bratković, D. (2011). Podrška osobama s intelektualnim i drugim razvojnim teškoćama u ostvarivanju partnerskih odnosa, roditeljstva i drugih prava na području spolnosti. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Dewinter, J., De Graaf, H., Begeer, S. (2017). Sexual Orientation, Gender Identity, and Romantic Relationships in Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord.47(9):2927-2934. doi: 10.1007/s10803-017-3199-9.
Hancock, G., Stokes, M.A. i Mesibov, G. (2020). Differences in Romantic Relationship Experiences for Individuals with an Autism Spectrum Disorder. Sex Disabil 38, 231–245 (2020). https://doi.org/10.1007/s11195-019-09573-8
Sala, G., Hooley, M., Stokes, M.A. (2020). Romantic Intimacy in Autism: A Qualitative Analysis. J Autism Dev Disord.(11):4133-4147. doi: 10.1007/s10803-020-04377-8.
Strunz,S.,Schermuck,C.,Ballerstein, S.,Ahlers, C.J.,Dziobek, I. i Roepke, S. (2016). Romantic Relationships and Relationship Satisfaction Among AdultsWith Asperger Syndrome and High-Functioning Autism. Journal of Clinical Psychology, 73(1). DOI: 10.1002/jclp.22319