U tijeku su prijave nove generacije poslijediplomaca kojima je u fokusu interesa sve popularnije područje upravljanja ljudskim potencijalima.

Prema službenom nazivu "Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ljudskim potencijalima" zajednički je projekt Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ovo je važno istaknuti zbog toga što se interdisciplinarnost često ističe kao nužna za adekvatno stjecanje znanja i vještina te je to nešto što uvijek rado naglašavamo.

Studijski program je usmjeren na znanja iz područja menadžmenta, psihologije, prava, industrijskih odnosa, ekonomije i sociologije koje su povezane s uspješnim upravljanjem ljudskim potencijalima u suvremenim organizacijama. Glavne teme studija odnose se na ulogu i aktivnosti službe ljudskih potencijala, privlačenje i odabir zaposlenika, razvoj ljudskih potencijala, praćenje radne uspješnosti, motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te radno pravo i radne odnose.

Studij je organiziran u tri semestra (90 ECTS bodova) tijekom kojih studenti slušaju nastavu iz obveznih i izbornih kolegija, provode praktični rad pod mentorstvom te pišu završni rad. Povrh toga, na Studiju postoji i pripremni semestar u okviru kojeg se održava nastava na razlikovnim predmetima. Završetkom studija studenti stječu akademski naziv sveučilišni specijalist upravljanja ljudskim potencijalima.

Prijave za upis nove generacije studenata traju do 30. studenog 2022. godine, a više informacija o studiju, preduvjetima, stečenim kompetencijama, školarini i ostalim važnim pitanjima možete pronaći na internetskoj stranici studija kao i u tekstu natječaja.