U istraživanju koje je između ostalog provodila i studentica psihologije na Hrvatskim studijima, replicirano je prvo istraživanje povezanosti rezultata Sorting Hat kviza koji smiješta sudionike u Hogwarts domove s BIG5 i mračnom trijadom (psihopatija, makijavelizam i narcizam).

U istraživanju je sudjelovalo 847 sudionika koji su prvo ispunili Sorting Hat kviz na Pottermore stranici, a zatim inventar ličnosti koji mjeri Velikih 5 i mračnu trijadu. Uzete su u obzir i varijable poput upoznatosti s Harry Potter sadržajem i koji im je od 4 Hogwarts domova najdraži.


Rezultati pokazuju da uistinu članovi Gryffindora imaju najviše rezultate na ekstraverziji, Ravenclawa u intelektu (kao crti ličnosti), Hufflepuffa na ugodnosti i savjesnoti, a Slytherina u mračnoj trijadi (što možete vidjeti i na priloženom grafu). Emocionalna stabilnost nije bila povezana s nijednim domom, a potrebno je reći da pripadajući dom ipak nije prediktivan za određivanje strukture ličnosti određene osobe.

Grafički prikaz rezultata osobina ličnosti prema domovima iz Harry Potter-a
Preuzeto iz originalnog znanstvenog rada

Pokazalo se da je želja za pripadanjem određenom domu zbog dijeljenja jednakih vrijednosti koje svaki dom preferira, bila posredna varijabla koja je dovela do povezanosti ličnosti i pripadanja određenom domu.

Autori navode da su potrebna dodatna istraživanja na istu temu, a svoju bazu podataka transparentno pokazuju u svom znanstvenom radu, što je svakako trend koji treba pratiti i poticati u znanosti.

Izvor:

Jakob, L., Garcia-Garzon, E., Jarke, H. i Dablander, F. (2019). The Science Behind the Magic? The Relation of the Harry Potter “Sorting Hat Quiz” to Personality and Human Values. Collabra: Psychology, 5(1), 31.