Možda studij koji Vam je prošao ispod radara jer ljudski potencijali tek dolaze u fokus hrvatskoj javnosti, no svakako onaj koji će privući sve zainteresirane za ovo područje rada. Općenito govoreći, studij je namijenjen pojedincima različitih struka koji se žele specijalizirati u području upravljanja ljudskim potencijalima ili steći neophodna znanja upravljanja ljudima unutar organizacija.

Prema službenom nazivu "Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje ljudskim potencijalima" zajednički je projekt Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ovo je važno istaknuti zbog toga što se interdisciplinarnost često ističe kao nužna za adekvatno stjecanje znanja i vještina te je to nešto što uvijek rado naglašavamo. Studijski program je usmjeren na znanja iz područja menadžmenta, psihologije, prava, industrijskih odnosa, ekonomije i sociologije koje su povezane s uspješnim upravljanjem ljudskim potencijalima u suvremenim organizacijama. Glavne teme studija odnose se na ulogu i aktivnosti službe ljudskih potencijala, privlačenje i odabir zaposlenika, razvoj ljudskih potencijala, praćenje radne uspješnosti, motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te radno pravo i radne odnose.

Studij je organiziran u tri semestra tijekom kojih studenti slušaju nastavu iz obveznih i izbornih kolegija, provode praktični rad pod mentorstvom te pišu završni rad. Završetkom studija studenti stječu akademski naziv sveučilišni specijalist upravljanja ljudskim potencijalima.

Prijave za upis nove generacije studenata traju do 2. listopada 2019. godine, a više informacija o studiju, preduvjetima, stečenim kompetencijama, školarini i ostalim važnim pitanjima možete pronaći na internetskoj stranici studija.