Nedavno smo prošli dvodnevni "trening za trenere" koji je održala ekipa iz HalPeta. Pa ukratko, o čemu se radilo i što je to LPC?  Možda je prije prelaska na sami LPC važno reći što je to trening i na koji se način razlikuje od ostalih vrsta edukacije/prenošenja znanja. Ono što trening čini takvim, a o čemu osobno ni ja nikada nisam razmišljao, je stavljanje naglaska na kako, a ne što. Osim toga, u ovakvom načinu prenošenja specifičnih znanja i vještina, sudionici u procesu imaju aktivnu ulogu, a rezultat treninga treba biti praktična i trenutna primjena znanja i vještina.

Spomenuta aktivna uloga vidjela se od samog početka treninga. Naša grupa polaznika, nas osam, je u velikoj većini vremena bila zauzeta smišljanjem skečeva, scenarija, crtanjem, pisanjem, brainstormingom, snimanjem i analizom... Tipičnog predavanja je bilo najmanje i sve smo manje-više usvajali kroz vlastito iskustvo. Sve vježbe su nam uz to i objašnjene. Točnije, zašto ta vježba i zašto baš sada. Ovo je uvjetovano time da su polaznici bili većinom voditelji kojima će te iste vježbe već sutra moći koristiti u praksi.

Uz učenje prakse, glavna tema je bio LPC. LPC metoda je struktura treninga koja je proizašla iz HalPeta kao rezultat višegodišnje prakse još 2001. godine. Ona se sastoji od tri faze: podučavanje (learn), uvježbavanje (practice) i poticaj na primjenu (communicate). LPC se u treningu koristi na način da poslije uvoda i objašnjenja cilja treninga prelazimo na glavni dio koji se sastoji od jednog ili više LPC-a. Svaka tema koju prolazimo ima svoj dio podučavanja (L), uvježbavanja (P) i poticaj na primjenu (C). Na kraju treninga slijedi zaključak cijele priče.

Udružene snage Nepopularne i Halpeta

U prvom dijelu, sudionicima dajemo objašnjenja, relevantne informacije, znanja, modele, primjere iz prakse (kako da/kako ne)... Ovaj dio bi trebao činiti do 30% vremena te teme. Minimalno 60% vremena bi trebali potrošiti na drugi dio, a to je uvježbavanje koje je u ovoj metodi istaknuto kao najvažniji korak u prijenosu znanja i vještina. Kod PRACTICE dijela, na nama je da osmislimo aktivnost koja će dati priliku svim sudionicima praktično iskusiti što su saznali u dijelu LEARN i vrijeme za kvalitetnu povratnu informaciju za odrađene aktivnosti. COMMUNICATE dio je rezerviran za odabrana pitanja kroz koja ćemo nastojati osvijestiti sudionicima što sada mogu raditi drugačije (brže, lakše, strukturiranije, kreativnije itd.). Ovaj dio bi nam trebao uzeti do 10% vremena. Ovo lako možemo primijeniti na širok spektar tema, npr. SMART ciljeve možemo sudionicima objasniti, potom im zadati vježbu gdje pišu i prezentiraju napisane ciljeve te im na kraju osvijestiti korisnost i moguće primjene istih.

Koristim priliku da pohvalim ekipu za dobro odrađen posao, svim materijalima koje smo dobili i nekim novim iskustvima. Više inofrmacija o LPC-u, ali i ostalim aktivnostima i edukacijama HalPeta možete provjeriti na njihovoj službenoj stranici. I naravno, nepotrebno je reći da se nadamo kako je ovo tek početak jedne uspješne suradnje.