Istraživanja

Ukupno Broj članaka: 78

Efekt navijačice ili kako je Barney Stinson bio u pravu

Procjena pojedinca kao seksualnog ili romantičnog partnera veoma je kompleksna te je pod utjecajem brojnih faktora. Kao jedan od ekstrinzičnih faktora pokazala se i pripadnost grupi pa su tako pojedinci procijenjeni fizički atraktivnijima ukoliko se nalaze u grupi, u odnosu na procjenu kada su sami.

O nesretnom petku 13.

Praznovjerje utječe na naše živote u značajnoj mjeri, a njihova posebna značajka jest da se prenose s generacije na generaciju unatoč tome što nam porijeklo istih nije uvijek poznato. Savršeni primjer navedenog jest efekt mističnog petka trinaestog.

Spektar ljubavi - romantični odnosi osoba s autizmom

Romantični odnosi osoba s autizmom nisu tabu. Iako se ove osobe susreću s problemima u komunikaciji, imaju jednako izražen interes za vezama kao i osobe bez autizma. Osim sažetka istraživanja o ovoj temi, prenosimo i osvrt na emisiju Love on the Spectrum.

Imate li i vi nekog koga više nema?

Brojne su posljedice koje smrt pojedinca ima na njegovu užu i širu okolinu, a psihološki učinak gubitka i tugovanja nerijetko ostane podcijenjen ili se pogrešno tretira. Što ili koga ste vi u svom dosadašnjem životu izgubili?

Psihodelici u tretmanu alkoholizma

Sve se više govori o potencijalnoj koristi psihodelika u terapeutske svrhe, a jedno područje primjene je upravo ovisnost o alkoholu. Donosimo pregled recentnih istraživanja ovog tretmana kao i začetak same ideje liječenja psihodelicima.

Socijalna povezanost kao lijek za burnout

Socijalna povezanost jedna je od osnovnih ljudskih potreba. Kada izostaje, nismo u mogućnosti ostvariti svoje potencijale. Ona nam čini značajnu razliku u kvaliteti života te se valja podsjetiti da ne treba mnogo ulaganja kako bismo postigli željene rezultate - samo se prisjetiti da smo svi ljudi.

OKP i COVID-19: Kad iracionalan strah od zaraze postane racionalan

Socijalno distanciranje, dezinficiranje ruku i druga ponašanja koja kod osoba s opsesivno-kompulzivnim poremećajem često čine njihove kompulzije te ih oni sami smatraju besmislenima, odjednom su postala norma. U članku pročitajte kako je jedna od ranjihijih skupina ljudi proživljavala pandemiju.